β€œSilver-Gold Cycles" Captain Joshua Slane – 21SE21

Logo.7.jpg

πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“
bearings.jpg
Silver-cycles-Scotland.jpg
3.jpg

"Clammerin' clams! Th' spot price o' silvers tacks north stoaner an' slows th' pace o' th' Buy Cycle! Ahh dornt buy oan 'up-days'. Sae Ahh'll mend some riggin' an' tak' some readings from th' stars." πŸ”­πŸ˜‰ -Keptin
Logo-s.jpg
sextante-1305982.jpg

β›΅ β›΅ β›΅ β›΅

1.jpg

4-Tues.jpg

"Gauld follows silvers leid as it tacks further north in a coorie! Blimey, only one buy in thes thee day cycle! Ahh'll hauld aw me coppers tadays!" 😎 -Keptin
Logo-g.jpg
sextante-1305982.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Honor-th.jpg

πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“

Pictographic Patterns an' sae forth:

8b.jpg

14OC-1.jpg

15-1.jpg

πŸ“Note: (Similars fur gauld)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vocab fur lainlubbers:

a body (one)
a scuttle (six)
afair (before)
aff (off)
ahh (I)
ain (and)
anither (another)
'att (that)
athwart (across)
aw (all)
barnie (fight)
ben (through)
bevvy (drink)
blimey (surprise, excitement)
bloody nora (bad luck)
bludy heel (bloody hell)
brine (sea)
caller (fresh)
cannae (cannot)
cheil (man)
coorie (hurry)
coppers (pennies, money)
dae (do)
dobber (bastard)
donner (walk)
doon (down)
dorn't (don't)
een (eyes)
enaw (enough)
fa (who)
fauld (fold)
feit (feet)
fife (five)
follaw (follow)
fower (four)
frenk (Frank)
fur (for)
gain (gone)
gang (go)
gauld (gold)
glaikit (stupid)
gonnae (going to)
guid (good)
hain (hand)
hauld (hold)
haur (here)
heel (hell)
heem (him)
hiner (hope)
hodden (common, inexpensive)
hoo (how)
isnae (is not)
jawbox (sink)
ken (know)
knaw (know)
laddie (boy)
lang (long)
lassie (girl)
lest (last)
lit (let)
loch (like)
loon (boy)
'main 'en (come on)
min' (mind)
mirk (dark)
moorns night (tomorrow)
nae (no, not))
noo (now)
oan (on)
och (oh)
onie (any)
oot (out)
pit (put)
poochbook (pocketbook)
poke (pocket)
puir (poor)
reit (right)
rin (run)
scran (food)
sheit (sheet)
silvers (silver)
spyug (bird)
stoaner (hard)
strang (strong)
swally (beer)
swatch (look)
tae (to)
tay (too)
teels (tell)
thaur (there)
thee (three)
tint (lost)
tois (two)
ur (or)
wav (wave)
wee (little)
weel (well)
whit (what)
wi' (with)
ye (you)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Spyugs-from-th-crew.jpg
Bdmillergallery.jpg
bdmillergallery (73)in Silver Gold Stackers β€’ 7 hours ago
"Hehe.. good advice." 😁

"Dornt mention it mucker...whatever it was." 😊 -Keptin

hivebuzz.jpg
hivebuzz (69)in #silvergoldstackers β€’ 15 hours ago
"Congratulations @joshuaslane! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) : You received more than 60000 upvotes!"

"Sixty thoosain up-votes?! Cats tails, wa Ahh didne ken Ahh was e'en runnin' fur office!" 😁 -Keptin

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

References: - Pictures from: www.freeimages.com, www.pexels.com, pixabay.com, British Royal Mint 1/10 oz sovereign coin, 'Queen's Beasts', Privateer: 'No Prey No Pay'- Elemental Mint, JMBullion, Wikipedia.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Disclaimer: "Ahh'm nae a fockin' precioos metals advisur, nur do Ahh wants ta be! Ahh'm jist a dedicated stacker in search o' hoddin silvers an' gauld! (Anyain who says otherwise is likely ta git rin- thru!) - Captain Joshua Gavin Slane

![C-Slane-12.jpg](

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments