Laughbanging Podcast #243: Iron Maiden | História de The Firstborn

Neste episódio falamos do novo álbum de Iron Maiden e o Gustavo conta mais uma história de The Firstborn.
https://anchor.fm/laughbanging/episodes/Laughbanging-Podcast-243-Iron-Maiden--Histria-de-The-Firstborn-e17hpga

LaughbangingPodcast243 - Iron Maiden - História de The Firstborn.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now