RE: RE: Orada Bir Yerde
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Orada Bir Yerde

RE: Orada Bir Yerde

teşekkür ediyorum, bu güzel sözleri duymak mutluluk verici🎈🐳🐋

Okumadığım kitaplara içimden koşmak geldi

çok sevindim böyle hissetmene 🤗

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now