RE: RE: 137. rocznica urodzin gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza
You are viewing a single comment's thread from:

RE: 137. rocznica urodzin gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza

RE: 137. rocznica urodzin gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza

Fajnie, że powstają posty o takich postaciach, które czasem są już zapomniane przez większość społeczeństwa

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments