RE: RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 12.10.2021
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 12.10.2021

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 12.10.2021

Wszelki człowiek pierwéj kładzie wino dobre, a gdy się napiją, tedy podlejsze; a tyś dobre wino zachował aż do tego czasu.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now