WIEŚCI Z INFLANT. Wyzwolenie Łatgalii z wileńskiej perspektywy

Jednym z naszych postulatów postawionych po zakończeniu Projektu Inflanty w 2014 roku była większa współpraca Polaków z Łotwy i Litwy. Wychodziliśmy z założenia, że Dyneburg i Wilno dzieli tak niewielka odległość, że wsparcie polskości nad Dźwiną ze strony Wilniuków powinno być naturalne. Okazuje się, że koncepcje te są dziś realizowane. Ostatnio w krakowskim KBK (@krolestwo) pojawiły się najnowsze numery Kurierów Wileńskich. W jednym z nich znaleźliśmy takie oto ogłoszenie:

PRÓBA OTWARTA SPEKTAKLU
OPERACJA "ZIMA"
SPEKTAKL DOKUMENTALNO-EDUKACYJNY O
KAPITANIE ALEKSANDRZE MYSZKOWSKIM

SCENARIUSZ
ALWIDA ANTONINA BAJOR
SŁAWOMIR GAUDYN

Okazuje się, że Polski Teatr STUDIO w Wilnie przy wsparciu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" realizuje spektakl pt. "Operacja Zima" dotyczący wyzwolenia Łatgalii przez wspólne siły polsko-łotewskie. Jest to przedstawienie dokumentalno-edukacyjnego, bazujące na depeszach i listach kapitana Aleksandra Myszkowskiego z okresu 1918–1920. Premiera planowana jest na początek przyszłego roku.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency