WIEŚCI Z INFLANT. Reportaż o polskich śladach na Łotwie

Pod koniec lutego w Telewizji Trwam miał swoją premierę reportaż "Polskie ślady na Łotwie".

Autorzy zabierają nas na wschód tego kraju, do Łatgalii, gdzie oddają głos przede wszystkim mieszkającym tam Polakom, pokazują najważniejsze miejsca związane z Polską oraz poruszają kilka innych interesujących wątków min. dotyczących edukacji w tamtejszych polskich szkołach.

Duża dawka pięknej historii wymieszanej z teraźniejszością.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency