Warszawa dwudziestolecia

img_0.9818996718906036.jpg

W sali kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie trwa sesja SHS poświęcona sztuce w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym. Dopisali chyba tylko historycy sztuki, a wiele tematów na pewno zainteresowałoby badaczy innych dziedzin, np. filmu. Jutro drugi dzień sesji. Warto się wybrać! Na zdjęciu Katarzyna Nowakowska-Sito i jej wykład Polski Klub Artystyczny w hotelu Polonia, 1916-1932.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now