Synowie Sobieskiego na dworze francuskim

konstanty_wladyslaw_sobieski_rigaud.jpg
Konstanty Władysław Sobieski, 1696

Na stronach Pałacu w Wilanowie można znaleźć dwa niezwykłej klasy portrety synów Sobieskiego. Nie wiadomo kto jest autorem. Ostrożnie zostały podpisane jako krąg Rigaud. Może kiedyś okaże się, że nie "krąg" ale "warsztat", a potem może i sam Riguad. Takiej atrybucji na pewno nie dałoby się łatwo odrzucić bo wiele za nią przemawia. Przede wszystkim to, że portrety są naprawdę udane.

aleksander_benedykt_sobieski_rigaud.jpg

Aleksander Benedykt Stanisław Sobieski, 1696

Hyacinthe Rigaud był twórcą najwspanialszych portretów Ludwika XIV, członkiem Królewskiej Akademii i jednym z najwybitniejszych malarzy czasów dojrzałego baroku. Synowie Sobieskiego zjawili się w Paryżu kilka miesięcy po śmierci ojca i zostali odznaczeni Orderem Ducha Świętego. Niebywałe wyróżnienie. Orderu jednak nie przyjęli, mając na względzie to, że nie zostałoby to dobrze przyjęte w Polsce (wtedy miało to znaczenie! w planie było ubieganie się o koronę). Więcej pisze o tym Marta Gołąbek. A Rigaud pozostawił oprócz portretów królewskich w niezwykłych strojach i otoczeniu ten portret francuskiego szlachcica grającego na dudach.

Gueidan.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now