Przed zamknięciem

img_0.016351736496565017.jpg

Czasem zdarza się, że sam wyłączam światła i zamykam sale muzeum. Niektóre przedmioty można wtedy ujrzeć w nieoczekiwanym kontekście, po prostu "w innym świetle".

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment