Palloni, Zaślubiny sióstr Psyche

57_michal_aniol_palloni_zaslubiny_siostr_psyche_freski_w_galerii_poludniowej_palacu_wilanowskiego.jpg

Michelangelo Palloni, Zaślubiny sióstr Psyche, po 1688

Kolejny z fresków Palloniego w Wilanowie ilustrujący Historię Psyche Panny.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now