Michelangelo Palloni, Portret Jana Dobrogosta Krasińskiego

zbr_image_0_26986500_1590145559.jpg

Michelangelo Palloni, Portret Jana Dobrogosta Krasińskiego, 3. ćw. XVII w., Muzeum Narodowe w Kielcach

Tak jak w przypadku innych obrazów olejnych i ten został Palloniemu przypisany, i to stosunkowo niedawno. O tym, że ceniono ten wizerunek świadczy fakt poddania go konserwacji w XIX wieku. Wtedy najprawdopodobniej pojawiła się atrybucja słynnemu francuskiemu portreciście Hiacyntowi Rigaud, co zostało zapisane na odwrociu obrazu. Związki z Palloniego z Janem Dobrogostem Krasińskim były bardzo silne. Palloni dekorował Pałac Krasińskich (wielka szkoda, że turyści rzadko zwracają na niego uwagę, jest równie cenny, a kto wie, pod pewnymi względami może nawet bardziej, co Łazienki, Wilanów czy Zamek Królewski). Palloni dekorował także oba kościoły w Węgrowie Krasińskiego i tam się osiedlił i zmarł. Nic dziwnego, że obraz wzięto za dzieło Rigaud. Krasiński jest tu pokazany zgodnie z franuską modą. Polacy jeździli wówczas często na dwór Króla Słońce i coraz częściej stamtąd czerpali wzory.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now