Korpus Siemiradzkiego

img_0.7568222220760717.jpg

Nie chodzi o tułów Siemiradzkiego ale o kompletny (przynajmniej na dziś) katalog jego prac. Kiedy studiowałem historię sztuki mój profesor powtarzał, że prace o sztuce które będziemy pisać mogą zostać zastąpione przez kolejne i ich wartość może być różnie postrzegana, ale jednego rodzaju teksty pozostaną zawsze wartościowe - katalogi. Każdy kto próbował napisać najprostszy katalog wie ile z tym jest dłubaniny. A coś takiego jak ten to praca niewyobrażalna. Możliwa do wykonania tylko w zespole i to sporym. W jego skład oprócz profesora Jerzego Malinowskiego wchodzili pracownicy z muzeów polskich i rosyjskich.

img_0.6191293914247817.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment