Dekoracja Pokoju Cichego w Wilanowie

dekoracja_sufitowa_w_pokoju_cichym_po_konserwacji_fot_w_holnicki.jpg

Michał Anioł Palloni, Dekoracja sufitowa w Pokoju Cichym w Wilanowie po konserwacji, fot. W. Holnicki

Palloni był najwybitniejszym artystą w kręgu króla Jana III Sobieskiego. Jego wybór jako twórcy fresków w pałacu w Wilanowie może świadczyć o preferowaniu sztuki włoskiej. Trochę może to dziwić, biorąc pod uwagę profranuską orientację króla w polityce, ale, jak widać, te dwie sprawy nie muszą się ze sobą zawsze łączyć.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now