Debata poświęcona Prymasowi Wyszyńskiemu

img_0.2656127826135957.jpg

Dziś w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się bardzo interesująca debata poświęcona błogosławionemu Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Jeden cytat:

Opis stworzenia mężczyzny i kobiety to rajski program równouprawnienia.

Feministki trochę się spóźniły.

Debata już jest dostępna do odsłuchania online

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now