Dawna siedziba "Solidarności"w Warszawie

img_0.9275008000758262.jpg

Mokotowska jest teraz ulicą najmodniejszych i najdroższych sklepów. Trochę nie pasuje do otoczenia ten mocno zużyty budynek z lat pięćdziesiątych. Właściwie nie byłoby powodu, żeby o nim wspominać, gdyby nie fakt, że tu się znajdowała w 1981 siedziba Solidarności. To też zresztą może nie jest takie ważne. Dla mnie to miejsce ma nieco inne znaczenie.
Bibuła pod koniec lat siedemdziesiątych była wydawana ilościach masowych, trudno się dziwić skoro niektóre drukarnie były zinfiltrowane i pracowały na zlecenie albo za wiedzą Służby Bezpieczeństwa. Ale i tak można było mieć kłopoty jeżeli zostało się złapanym przez Milicję z bibułą. Po sierpniu 1980 nikt się tym już nie przejmował i w tym budynku można było się zaopatrzyć w bardzo wiele różnych podziemnych wydawnictw. Tak że oprócz tabliczki Solidarności powinna znaleźć się tu informacja, że jest to także zabytek związany z wolnością słowa.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now