RE: RE: 620 dzień zrzutki na remont i funkcjonowanie KBK
You are viewing a single comment's thread from:

RE: 620 dzień zrzutki na remont i funkcjonowanie KBK

RE: 620 dzień zrzutki na remont i funkcjonowanie KBK

Otwarte codziennie prócz niedzieli od 16 do 23. Jeśli drzwi do kamienicy będą zamknięte to można zapukać w okno z białoruską flagą ;)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment