137. rocznica urodzin gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza

137 lat temu, 10 lutego 1883 roku, w Mejsztach na Wileńszczyźnie urodził się gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz, zwany przez swoich podkomendnych "Baćką" - bohater Polaków, Białorusinów i Estończyków. Sam mówił o sobie: "Jeśli niezbyt poprawną polszczyzną wysłowię się, proszę mi to darować. Matki bowiem nasze, tam na dalekich Kresach najpierw uczyły nas Polskę kochać,a potem już prawidłowo po polsku mówić. Dla mnie i mnie podobnych elementarzem był od dziecka Sienkiewicz. Bohaterowie Sienkiewicza byli dla nas wzorem. Naśladując czyny Skrzetuskich, Wołodyjowskich i Kmiciców niejedno zwycięstwo odnieśliśmy na wojnie i nieraz wychodziliśmy cało z opresji,z których wyjścia zdawało się,że już nie było".

bulak_kolor kopia.jpg

Z kolei w swojej książce pt. "Wojna będzie czy nie będzie" gen. Bułak-Bałachowicz pisał:

Jako dowódca początkowo grupy a potem Armii Sprzymierzonej, posiadałem w szeregach moich przeważnie obcoplemieńcow. Najlepszych synów Rusi, Ukrainy, Białorusi i Rosji, tych co Polsce ufali, wierzyli i w ciężkich chwilach walk o Polskę na pomoc przyszli i ramię przy ramieniu z Polskimi żołnierzami w szeregach stanęli. Kurhany mogił tych bohaterów rozsiane na szlaku działań mojej byłej Armii od Buga do Dniepru są świadectwem dobrowolnej rycerskiej ofiary życia, złożonej przez obcoplemieńcow dla Polski.

buak_01 kopia.jpg

Koszulkę z podobizną Generała można otrzymać w ramach zrzutki remontowej za 20 rycarów.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments