RE: RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ TRZYNASTA.
You are viewing a single comment's thread from:

RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ TRZYNASTA.

RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ TRZYNASTA.

oby to drugie niee 😬
ale szczerze, to przez chwile mi skóra ścierpła co on mógłby tam napisać (np. „adam to gupi burak”, albo coś w tym stylu 😅)
byłam pod wrażeniem, że potrafił znaleźć coś pozytywnego 😛

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now