Emerging grass

PL: Wschodząca trawa.
2020-09-03 18.01.10.jpg
Taken by/ wykonano: Honor 20 Pro, Place/ miejsce: Wyry (Poland)

Join the conversion now