Mouse and snails... Myš a slimáci...

Today morning i went to the garden. I did think every time that snails eat just a plants. But what a surprise!!! They eat even mouse. Look at that.

Sem vyrazil ráno na zahradu a koukám jak vyjevenej. Leží tam mrtvá myš a na ní si pochutnávají slimáci. Vždycky sem si myslel, že slimáci se cpou pouze tím co zasázím na zahradě.

img_6209.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments