Програма за подпомагане на новите акаунти

newbies.png

Здравейте искам да ви разкажа за една програма стартирана от @tripode, @eddiespino, @aliento, @theycallmedan и @starstrings01 всички те са част от Smile Server в Discord!

Те създадоха програмата "Инициативата на новаците" - нeка така я кръстя на български с цел да подпомогнат потребителите с репутация под 65 и Hive Power под 500.000. Целта на занятието е да се покаже как да публикуват по правилен начин съдържание в платформата, как да бъде оформено, как да се добавят Източници когато са били използвани такива, както и как да използват различните приложения.

Ще преведа част от текста свързан с програмата

Besides the Hive Power and Reputation, another requirement to participate in this initiative is to create an application post. These are the steps you need to follow:

Contact @projectmamabg (her Discord username is: projectmamabg#3575) in the SMILE DISCORD SERVER to get a badge to use as your application post header picture.

Create a post in https://peakd.com/, https://ecency.com/, or https://hive.blog/.

If you don't have enough resources to post contact us and we'll make a delegation to get you started. Send a message to @eddiespino on Discord: eddiespino [Aliento]#2240 if you need a delegation.

Post title should contain the words "My Application to Newbies Initiative".

Share your thoughts about this initiative and also share a link to this post.

Mention your current Hive reputation and your Hive Power.

Write about your purpose or reasons for joining this initiative and give more details about your blog or topics that you like to write about.

Your entries should be written in your own words and not a copy of what is written here. Making original content is crucial to have success on Hive.

Write your post in English or in both English and your native language. You can use DeepL to translate.

Use #new-bie as one of your first four tags.

And very important: Share your post in SMILE DISCORD SERVER on the #newbies-posts channel and also tag @aliento in your post.

NOTE: Only a few newbies will be selected to participate in this initiative, so it's necessary to follow all the rules.

Освен Силата от Заключения Хайв и Репутацията, друго изискване за участие в тази инициатива е да се създаде публикация за кандидатстване. Това са стъпките, които трябва да следвате:

Свържете се с @projectmamabg (нейното потребителско име в Discord е: projectmamabg#3575) в SMILE DISCORD SERVER, за да получите визитка, която да използвате като заглавна снимка на публикацията си.

Създайте публикация в https://peakd.com/, https://ecency.com/ или https://hive.blog/.

Ако не разполагате с достатъчно ресурси за публикуване, свържете се с нас и ние ще направим делегация, за да започнете. Изпратете съобщение на @eddiespino в Discord: eddiespino [Aliento]#2240, ако имате нужда от делегация.

Заглавието на съобщението трябва да съдържа думите "Моето участие за инициативата за новобранци".

Споделете мислите си за тази инициатива и също така споделете линк към този пост.

Споменете текущата си репутация в Hive и Hive Power.

Напишете за целта или причините да се присъедините към тази инициатива и дайте повече подробности за вашия блог или темите, по които обичате да пишете.

Вашето съдържание трябва да бъде написано със собствени думи, а не да се копира от написаното тук. Създаването на оригинално съдържание е от решаващо значение, за да имате успех в Hive.

Напишете публикацията си на английски език или едновременно на английски и на родния си език. Можете да използвате DeepL за превод.

Използвайте #new-bie като един от първите си четири тага.

И много важно: Споделете публикацията си в SMILE DISCORD SERVER в канала #newbies-posts и също така тагнете @aliento в публикацията си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само няколко newbies ще бъдат избрани да участват в тази

4.png

Можете да получите повече информация от публикацията за програмата.

Нека да синтезирам написаното по-горе.
1 - Необходимо е да се напише публикация за включване в програмата, като добавите настоящите си Hive Power и репутация, информация за вас, за вашия блог, интереси и защо искате да се включите в програмата. Заглавието на статията трябва да е "My Application to Newbies Initiative".
2 - Трябва да се свържете с мен, като ми изпратите потребителското си име и снимка, с която искате да се представите в програмата.
3 - Желателно е статията Ви да е на английски, или двуезична, тъй като програмата е интернационална. Може да ползвате преводач като Google Translate или DeepL.
4 - Трябва да се публикува статията с таг #new-bie и да бъде споделена в Smile Server-а в Discord в стая - #newbies-posts
5 - Ако нямате ресурси се свържете с @aliento или пишете в Smile Server-а за да ви се дадат ресурси за да можете да публикувате.

Надявам се съм била полезна и повече българи ще се включат в програмата!

Тагвам админите на Българските Общества @hivebg и @iliyan90 с цел да разпространят повече за програмата, и ако имат възможност да помогнат на потребителите, които желаят да се включат в нея.

Благодаря предварително на всички включили се в програмата и на БГ админите!

P.S. I am sorry for the mass tagging.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
18 Comments