စိတ္ကူးယဥ္စြယ္ေတာ္ရြက္

စြယ္ေတာ္ ပန္းေလးေတြ၊ စြယ္ေတာ္ရြက္ေလးေတြ ျမင္ ေတာ့ ဟိုငယ္ငယ္ ေက်ာင္းသူဘဝကိုျပန္သတိရမိတယ္။ ႏွစ္လႊာေပါင္းမွတစ္ရြက္ဆိုၿပီး စြယ္ေတာ္ရြက္ေလးေတြ ကို စာအုပ္ၾကားထဲ ညႇပ္သိမ္းဖူးတယ္။ တစ္ေယာက္ကစ တစ္တန္းလံုးလိုလို သူ႔စြယ္ေတာ္ရြက္၊ ကိုယ့္စြယ္ေတာ္ ရြက္ေလးေတြ အျပန္အလွန္ ျပၾကတယ္။ စြယ္ေတာ္ရြက္ မွာ ခုေခတ္စကား နဲ႔ေျပာရရင္ ကိုယ့္ cruch နာမည္နဲ႔ ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေရးၾကတယ္။

ဪ.... စိတ္ကူးယဥ္ေကာင္းတဲ့အရြယ္ကိုး....။

image

image

image

Author @nweoomon
Photo @nweoomon
MSC.265
22.11.2018

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments