โ€œSilver Cycles" Strategy of Buying, Selling and Holding Silver โ€“ 16SE21 โ€˜The Captainโ€™s Chartwork!โ€™

Silver-cycles-Scotland.jpg
buy-cycle.jpg

๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“
bearings.jpg
captains-chartwork.jpg

3.jpg

3.3.jpg

3.2.jpg

๐ŸŽต "Well they's scallops in th' ocean an' Ahh dorn't knaws why!
Weel they's pearls in th' oysters an' Ahh dorn't knows why!
Weel they's sharks in th' ocean an' wee dorn't knows whyyyyyyy......!!!!!

Doon in th' d e e p....... b l u e........s e a!!!!!!!"๐ŸŽต๐ŸŽต
hip-hip-hooray.jpg
Pirate-Dance-2.jpg
Th' markit is under attack froms th' Mirk Wav as th' spot price o' silvers plummets sooth in a coorie! Blimey- whit a dip! Thes Buy Cycle has room tae rin!

Ahh ne'er 'back up th' truck' (whatever 'att is), but Ahh will tak' a larger nibble than usual as we aw crack a swally an' start coontin' uir coppers! Ahh'm goin' shoppin'!" ๐Ÿ˜ -Keptin
Dark-Wave.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

How-We-Buy.jpg
minnows.jpg
Honor-th.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Silversโ„ข Contest Current Prize:
Britannia-tenth-oz-8.jpg
Britannia.jpg

๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“

Pictographic Patterns an' sae forth:

8b.jpg

14OC-1.jpg

15-1.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vocab fur lainlubbers:

a scuttle (six)
afair (before)
aff (off)
ahh (I)
ain (and)
anither (another)
'att (that)
athwart (across)
barnie (fight)
ben (through)
bevvy (drink)
bloody nora (bad luck)
bludy heel (bloody hell)
brine (sea)
caller (fresh)
cannae (cannot)
cheil (man)
coorie (hurry)
dae (do)
dobber (bastard)
donner (walk)
doon (down)
dorn't (don't)
een (eyes)
enaw (enough)
fauld (fold)
feit (feet)
fin'
follaw (follow)
fower (four)
frenk (Frank)
fur (for)
gain (gone)
gang (go)
glaikit (stupid)
hain (hand)
hauld (hold)
haur (here)
heel (hell)
heem (him)
hiner (hope)
hodden (common, inexpensive)
hoo (how)
isnae (is not)
jawbox (sink)
ken (know)
knaw (know)
laddie (boy)
lassie (girl)
loch (like)
loon (boy)
main (must)
'main 'en (come on)
min' (mind)
mirk (dark)
nae (no, not))
noo (now)
oan (on)
och (oh)
onie (any)
oot (out)
pit (put)
poke (pocket)
puir (poor)
reit (right)
rin (run)
scran (food)
sheit (sheet)
spyug (bird)
stoaner (hard)
strang (strong)
swally (beer)
swatch (look)
tae (to)
tay (too)
teels (tell)
thaur (there)
tint (lost)
ur (or)
wav (wave)
wee (little)
weel (well)
whit (what)
wi' (with)
ye (you)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

References: - Pictures from: www.freeimages.com, www.pexels.com, pixabay.com, steemit.com, British Royal Mint 1/10 oz sovereign coin, 'Queen's Beasts', Privateer: 'No Prey No Pay'- Elemental Mint, JMBullion, Wikipedia, 'The Gambler'- Kenny Rogers

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
prize-6.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Disclaimer: "Ahh'm nae a fockin' precioos metals advisur, nur do Ahh wants ta be! Ahh'm jist a dedicated stacker in search o' hoddin silversโ„ข an' adventure! (Anyain who says otherwise is likely ta git rin- thru!) - Captain Joshua Gavin Slane

C-Slane-12.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
20 Comments