โ€œSilver Cycles" Strategy of Buying, Selling and Holding Silver โ€“ 15SE21 โ€˜The Captainโ€™s Chartwork!โ€™

Silver-cycles-Scotland.jpg
buy-cycle.jpg

๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“
bearings.jpg
captains-chartwork.jpg

3.jpg

3.3.jpg

3.2.jpg

"Th' spot price o' silvers takes anither dip sooth tadays, but nae enaw fur me tae pull th' trigger! Ahh've awreddy booght at thes level in th' cycle an' Ahh wants tae conserve me coppers. Better fur me tae bide an' see...tomorraw might brin' a further tack sooth an' Ahh'll be ready! If nae...'en Ahh'll bevvy swally an' mend riggin' lines!"

๐ŸŽต"Yoo've got tae knaw when tae hauld 'em,
Knaw when tae fauld 'em,
Knaw when tae donner awa'
Ain knaw when tae rin!"
๐ŸŽต๐ŸŽต ๐Ÿ˜„ -Keptin

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Honor-th.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Silversโ„ข Contest Current Prize:
Britannia-tenth-oz-8.jpg
Britannia.jpg

๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“

Pictographic Patterns an' sae forth:

8b.jpg

14OC-1.jpg

15-1.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Spyugs-from-th-crew.jpg
kerrislravenhill (69)in #leofinance โ€ข 58 minutes ago
"Arrrh, my local coin Tradin' post is oot of hodden silvers."
kerrislravenhill-3.jpg
"Blatch! Most likely he's bidin' fur higher prices oan anither days. Pit heem oan yer pink sheit!" ๐Ÿคจ -Keptin

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vocab fur lainlubbers:

a scuttle (six)
afair (before)
aff (off)
ahh (I)
ain (and)
anither (another)
'att (that)
athwart (across)
barnie (fight)
ben (through)
bevvy (drink)
bloody nora (bad luck)
bludy heel (bloody hell)
brine (sea)
caller (fresh)
cannae (cannot)
cheil (man)
coorie (hurry)
dae (do)
dobber (bastard)
donner (walk)
doon (down)
dorn't (don't)
een (eyes)
enaw (enough)
fauld (fold)
feit (feet)
fin'
follaw (follow)
fower (four)
frenk (Frank)
fur (for)
gain (gone)
gang (go)
glaikit (stupid)
hain (hand)
hauld (hold)
haur (here)
heel (hell)
heem (him)
hiner (hope)
hodden (common, inexpensive)
hoo (how)
isnae (is not)
jawbox (sink)
ken (know)
knaw (know)
laddie (boy)
lassie (girl)
loch (like)
loon (boy)
main (must)
'main 'en (come on)
min' (mind)
nae (no, not))
noo (now)
oan (on)
och (oh)
onie (any)
oot (out)
pit (put)
poke (pocket)
puir (poor)
reit (right)
rin (run)
scran (food)
sheit (sheet)
spyug (bird)
stoaner (hard)
strang (strong)
swally (beer)
swatch (look)
tae (to)
tay (too)
teels (tell)
thaur (there)
tint (lost)
ur (or)
wee (little)
weel (well)
whit (what)
wi' (with)
ye (you)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

References: - Pictures from: www.freeimages.com, www.pexels.com, pixabay.com, steemit.com, British Royal Mint 1/10 oz sovereign coin, 'Queen's Beasts', Privateer: 'No Prey No Pay'- Elemental Mint, JMBullion, Wikipedia, 'The Gambler'- Kenny Rogers

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
prize-6.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Disclaimer: "Ahh'm nae a fockin' precioos metals advisur, nur do Ahh wants ta be! Ahh'm jist a dedicated stacker in search o' hoddin silversโ„ข an' adventure! (Anyain who says otherwise is likely ta git rin- thru!) - Captain Joshua Gavin Slane

C-Slane-12.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now