How I made registration in HIVE (Как направих регистрация в HIVE)

img_20210131_202028.jpg

Hello everyone, I want to present the way I got involved in this incredibly interesting project.
(Здравейте на всички!Искам да представя начина по който се включих в този невероятно интересен проект.)

STEP 1

**I received a registration link from @venan after we discussed this possibility with @sara17.

Click for the registration link here: https://hiveonboard.com?ref=hivelifebg

(Получих линк за регистрация от @venan, след като обсъдихме тази възможност с @sara17.

Щракнете за връзката за регистрация тук: https://hiveonboard.com?ref=hivelifebg)

STEP 2

I made my registration by entering the middle window ... CREATE ACCOUNT.
(Направих моята регистрация влизайки в средния прозорец ... CREATE ACCOUNT.)

STEP 3

I chose my nickname with which I want to present myself on the platform,
making sure the name is free to use.
And I kept going ...

(Избрах моя nickname с които искам да се представям в платформата,
като се уверих че името е свободно за ползване.
И продължих напред ...)

STEP 4

In the next moment, my personal passwords were generated for using the various applications on the company's websites and applications.
(В следващия момент ми бяха генерирани личните пароли за ползване на различните приложения в обвързаните с компанията уеб сайтове и апликации.)

They were arranged in the following order:
(Те бяха подредени в сления ред:)

Username:
Password:

Owner:
Active:
Posting:
Note:

It is very important to keep your passwords in the maximum number of places! Because in case of a lost password you will lose access to your account!

(Много е важно да запазите на максимален брой места вашите пароли! Тъй като при случай на загубена парола ще изгубите достъп до вашия акаунт!)

After completing your registration in this amazing initiative you will be able to enjoy all the features offered by the sites!

(След завършване на вашата регистрация в тази невероятна инициатива ще можете да се насладите на всички предлагащи се от сайтовете функции!)

I want to congratulate and call for network activity some names:
(Искам да поздравя и призова за активност в мрежата някой имена):

@hiveonboard,@tipu,@sara17,@livetravelling,@ocdb,@blocktraders,@hivebg,@iliyan90,@therealwolf,@hivebuzz,@theycallmedan

Through these links you will have access to one of the sites where you can have fun.
(През тези линкове ще имате достъп до някой от сайтовете в които може да се забавлявате.)

https://peakd.com/
https://hive.blog/
https://3speak.co/
https://ecency.com/
https://www.dapplr.in/
https://actifit.io/

And more webs...
(И още сайтове...)

Greetings from me! And good luck !!!

(Поздрави от мен!И успех!!!)

7 Comments