They are bigger - Poporostly

EN - The plants like the plants in the garden. I was in the Czech Republic to check them. I don't have much time for them, but in November I will devote 100% to them 😁.
So far, they are 160 cm high. I love Gardening.

CZ - Na zahrádce se rostlinkám velmi líbí. Byl jsem je v české republice zkontrolovat. Nemám na ně moc času, ale v listopadu se jim budu věnovat na 100% 😁.
Zatím jsou 160 cm vysoké. Miluji Zahradničení.

img_0.34734670428794034.jpg

img_0.8093047661601184.jpg

img_0.6119400616937951.jpg

img_0.2592211895347976.jpg

img_0.21306943643578594.jpg

Do you know what a plant is?

Poznáte co je to za rostlinu?

img_0.7044686745766985.jpg

Be Hive

Buďte Hive

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
17 Comments