Photos from spring walk

I wanted to take a stash of photos today that I could live off of all week until next weekend, but I'm not sure I was that successful. (That's a euphemism, in reality, what could go wrong did go wrong.)

However, I did bring at least something.

The first photo is a documentary - it shows that spring is irrevocably here. I follow a meteorologist on social media, and he has the same opinion. Some people think that a sharp cooling is still to come, but nature is behaving positively spring-like.

Dnes jsem si chtěl udělat zásobu fotek, ze kterých bych mohl žít celý týden až do příštího víkendu, ale nejsem si jistý, jestli se mi až tak dařilo. (To je eufemismus, ve skutečnosti se podělalo, co se podělat mohlo.)

Nicméně, donesl jsem aspoň něco.

První fotka je dokument - ukazuje, že jaro už je nezvratně tady. Sleduju na sociální síti jednoho meteorologa, a má stejný názor. Někdo si sice myslí, že prudké ochlazení ještě přijde, ale příroda se chová jarně pozitivně.

The second picture is of some kind of wood destroying fungus. Most of all, it reminds me of a moonscape. A flat Moon, an alternative to a flat Earth 😁😁

Na druhém snímku je nějaká dřevokazná houba. Nejvíc ze všeho mi připomíná měsíční krajinu. Plochý Měsíc, alternativa k ploché Zemi 😁😁

The last picture shows the Basilica of the Ascension of the Virgin Mary at Hostýn. According to the map, it is 22.3 kilometers away. I took it with a 600 mm telephoto lens, which I otherwise use for birds (and today I pulled it out unnecessarily, the monsters were holed up somewhere). I "shot" it handheld, without a tripod, regardless of the current light and weather, but I was still amazed at the detail you can see. Actually, I was expecting just an outline, and you could count the windows. And this is - as I say - just an ad hoc shot with an average lens. What would the optics of, say, a military scout drone show?

A na posledním snímku je bazilika Nanebevstoupení panny Marie na Hostýně. Podle mapy je to na vzdálenost 22.3 kilometrů. Fotil jsem to 600 mm teleobjektivem, který jinak používám na ptáky (a dnes jsem ho tahal zbytečně, ty potvory byly někde zalezlé). "Střelil" jsem to jen tak z ruky, bez stativu, bez ohledu na aktuální světlo a počasí, ale i tak mě udivilo, jaké detaily jsou vidět. Vlastně jsem čekal jen obrys, a ony by se daly spočítat i okna. A to je - jak říkám - jen ad hoc snímek průměrným objektivem. Co všechno by ukázala optika třeba průzkumného dronu?

sepa.png
Thank you for taking the time to read this post, if you have any questions, criticisms or suggestions I would appreciate it if you would throw them in the comments box

vote_follow.png

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency