August rural landscapes in warm evening light / Sierpniowe wiejskie krajobrazy

wieś3aa.jpg

Peace and quiet, almost no people. And on top of that, beautiful nature and picturesque views. I invite you to see photos of the Polish countryside, which I took in the evening, when the light covered the surrounding meadows and fields with its warm color.

Spokój, cisza, niemal brak ludzi. A do tego piękna natura i malownicze widoki. Zapraszam was do obejrzenia zdjęć polskiej wsi, które zrobiłam wieczorowa porą, gdy światło swoją ciepłą barwą otulała okoliczne łąki i pola.

wieś1.jpg

wieś2.jpg

The plant with beautiful oval, purple flowers in the photos below is a Great Burnet (Sanguisorba officinalis L.).

It is an edible plant. Young leaves and shoots harvested before flowering of the plant are suitable for vegetables, salad or herbal soup. It i also a healing plant. Source: Wikipedia

Roślina ze zdjęć poniżej o pięknych owalnych, purpurowych kwiatach to krwiściąg lekarski.

Roślina jadalna. Młode liście i pędy zbierane przed kwitnieniem rośliny nadają się na jarzynę, sałatkę lub zupę ziołową. Roślina lecznicza. Źródło: Wikipedia

20220815_192514.jpg

20220815_192522.jpg

Another plant that I was able to photograph was the meadow geranium. A common flower with beautiful blue-purple petals and stamens.

Kolejną rośliną, którą udało mi się sfotografować był bodziszek łąkowy. Pospolity kwiat o pięknych niebiesko-fioletowych płatkach i pręcikach.

20220815_193608.jpg

20220815_193600.jpg

And these are rural meadows and fields. You can see stripes of different colors in some places. A very relaxing sight. I felt that the air was much cleaner than the air in the city, I could also take a break from its hustle and bustle.

A to wiejskie łąki i pola. W niektórych miejscach widać różnokolorowe pasy. Bardzo relaksujący widok. Czułam, że powietrze jet o wiele czystsze od powietrza w mieście, mogłam też odpocząć od jego zgiełku.

wieś5.jpg

wieś11a.jpg

wieś8.jpg

wieś7.jpg

At one point I noticed in the distance a man riding a carriage with a horse. As they approached me, my eyes saw an elegant carriage. It would be nice to take a ride in such a scenery.

W pewnym momencie zauważyłam w oddali mężczyznę jadącego powozem z koniem. Gdy zbliżyli się do mnie moim oczom ukazała się elegancka bryczka. Fajnie by było przejechać się nią w takiej scenerii.

wieś9a.jpg

wieś4aa.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency