Karacaoğlan

20210802_102043.jpg

Karacaoğlan, one of the 17th century saz poets
It is shown as one of the important representatives of the love literature.
The subject of Karacaoğlan's poems; It is about separation, homelessness, longing and death.
The fact that his poems are emotional and original has been effective in coming to the fore.
Turkish literature gained a new form with its original poems and saz and rhetoric.
The simple language of Karacaoğlan caused him to influence other poets.
It is possible to talk about its influence even in today's poets.
There are more than five hundred poems that are researched and found in written sources.

17.Yüzyıl saz şairlerinden olan Karacaoğlan
Aşık edebiyatının önemli temsilcileri arasında gösterilir.
Karacaoğlan'ın şiirlernin konusu; ayrılık,gurbet,özlem ve ölüm hakkındadır.
Şiirlerinin duygusal ve özgün olması ön plana çıkmasında etkili olmuştur.
Özgün şiirleri ve saz ile söylemiyle Türk Edebiyatı yeni bir biçim kazandırmış.
Karacaoğlan'ın dilinin yalın olması onun diger ozanları etkilemesine sebeb olmuştur.
Günümüz şairlerinde bile etkisinden bahsetmek mümkündür.
Arastırılarak yazılı kaynakda bulunan beş yüzü aşkın şiiri bulunmaktadır.

20210802_102050.jpg

"Be wise in the assembly, listen to the violin.
If the hand says two, you say one.
Do good while you can
Don't be destructive by touching the memory"
Karacaoglan
17th century

"Mecliste arif ol, kemalı dinle.
El iki söylerse, sen birini söyle.
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma"
Karacaoğlan
17.Yüzyıl

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment