(EN/TR)Animal Kingdom: Donkey/Hayvanlar Alemi:Eşşek

Animal Kingdom: Donkey

I wanted to start a new series for you.
I have determined the title of this series as "Animal Realm".
/
Hayvanlar Alemi: Eşşek

Sizler için yeni bir seriye başlamak istedim.
Bu serimin başlığını ise "Hayvanlar Alemi"olarak belirledim.
img_20210910_wa0013.jpg

I determined the donkey as the first animal of this new project.
This animal, which is said to be descended from horses, is said to be found in many parts of the world. In the past, it was in a very common position due to its load carrying function.
/
Bu yeni projemin ilk hayvanı olarak eşşeği belirledim.
Atların soyundan geldiği söylenen bu hayvan,dünyanın bir çok yerinde bulunduğu söylenir. Geçmiş dönemlerde yük taşıma işlevi nedeniyle oldukça yaygın bir konumdaydı.

img_20210910_wa0014.jpg

As a result of research and experiments, I believe that this animal was domesticated because it is very intelligent as well as being docile.
Donkeys, a herbivorous animal; they prefer to eat grass, hay and bushes.
/
Yapılan araştırmalar ve deneyler sonucunda Bu hayvanın oldukça zeki olmasının yanında uysal olması nedeniyle evcillestirildiği kanısındayım.
Otçul bir hayvan olan eşşekler; ot, saman ve çalıları yemeyi daha çok tercih ederler.
img_20210910_wa0011.jpg

Donkeys; They attract attention with their long ears and large eyes. Especially with his eyes, he popularized the expression "Donkey-eyed" among people. Donkeys also have the ability to be stubborn. With this feature, the term "Donkey's stubbornness" appears as a donkey analogy that people use to each other.
/
Eşşekler; uzun kulakları ve büyük gözleriyle dikkat cekerler. Özellikle gözleri ile "Eşşek gözlü" tabirini insanlar arasında yaygınlastırmıştır. Eşşeklerin inatçı olma özellikleri de vardır. Bu özelliği ile de "Eşşek İnadı" tabiri de insanların birbirine kullandığı eşşek benzetmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now