Myths & Impact of the rainbow on life. All shots when I caught a rainbow🌈

The rainbow is such a mysterious miracle that suddenly appears in our lives just for a moment, but manages to give everyone a good mood.
Well, at least I didn't go down without explaining myself first. This phenomenon fascinates me every time in a new way, and I run with a stupidly happy face.
There are many myths around the rainbow. That where the edge of the rainbow lies a bag of gold, and that the rainbow on its edge has a waterfall of seven colors, thanks to which gnomes create colors. And my favorite: that on top of the rainbow lives the king of unicorns and sometimes he goes down its arc to the ground to walk, and we do not see him because the top of the rainbow is hidden behind the clouds.
Probably not a single person in the world has already tried to look for the edge of the rainbow that touches the ground, but so far no one has found it.
The formation of a rainbow will always be a miracle, but still there are certain conditions under which it appears. It is necessary that after or during the rain there was sunlight and that the position of the sun was not too high.
In addition, the time and visibility that can be seen vary depending on the season.
When you think that all the conditions are met, look around with the sun behind you. Throughout my life, I witnessed the rainbow many times and decided today to remember all the possible shots where I caught a rainbow.

PicsArt_06-21-05.31.16.jpg

PicsArt_06-21-04.17.09.jpg

PicsArt_06-21-03.55.11.jpg

IMG_20210623_152308_599.jpg

IMG_20210623_152222_822.jpg

IMG_20210623_152205_060.jpg

IMG_20210623_152059_299.jpg

IMG_20210623_152056_026.jpg

IMG_20210623_152053_794.jpg

IMG_20210623_152051_032.jpg

Веселка – це якесь таке загадкове чудо, що несподівано з'являється в нашому житті всього на мить, але встигає подарувати усім хороший настрій.
Ну я принаймні сподіваюся що усім. Мене це явище кожного разу захоплює по новому, і я бігаю з дурнувато-радісним обличчям.
Навколо райдуги ходить багато міфів. Про те, що там, де край веселки лежить мішок золота, і про те, що веселка на своєму краю має водоспад з семи кольорів, завдяки якому гноми створюють фарби. І моє найулюбленіше: про те, що на вершині веселки живе король єдинорогів та іноді він з'їжджає по її дузі на землю, щоб прогулятись, а ми його не бачимо тому, що вершина веселки ховається за хмарами.
Напевно не одна людина на світі вже пробувала шукати той край веселки що торкається землі, але ніхто поки, що так і не знайшов.
Утворення райдуги завжди буде дивом, але все ж є певні умови за яких вона з'являється. Для того необхідно, щоб після або під час дощу було сонячне світло і щоб положення сонця не було надто високим.
Крім того, час і видимість, які можна побачити, різняться залежно від сезону.
Коли ви будете вважати що всі умови виконані, озирніться навколо з сонцем за спиною. Протягом усього мого життя я ставала свідком веселки багато разів і вирішила сьогодні згадати усі можливі кадри, де я ловила веселку.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments