RE: RE: Nowy Matrix jest cieniutki... [#51]
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nowy Matrix jest cieniutki... [#51]

RE: Nowy Matrix jest cieniutki... [#51]

Zdjęcie nie było przerabiane w żadnym programie jeśli o to pytasz. Ale kolor może być minimalnie inny ze względu na sztuczne oświetlenie.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now