My Actifit Report Card: November 17 2022

Sotva mžourám. Není to nějakou extra únavou z práce, ale za pár dní tu máme oficiální zimu a ježci, jak známo, už spí zimním spánkem. Hned bych se zahrabal do hromady listí a probral se až na jaře :-).

I barely squint. It's not some extra tiredness from work, but in a few days we have official winter here and hedgehogs, as you know, are already hibernating. I would immediately bury myself in a pile of leaves and not wake up until spring :-).

The holiday did not take place in our company again. But the work ride was fine, so I could afford to stop in the village of Chrášťany near the town of Bechyně and take another photo for my collection of municipal emblems. The picture is nothing extra. It was still dark and my flash didn't work.
Chrášťany.jpg
Svátek se opět v naší firmě nekonal. Pracovní jízda byla ale v pohodě a tak jsem si mohl dovolit zastavit ve vesnici Chrášťany nedaleko města Bechyně a pořídit další fotografii do mé sbírky obecních znaků. Snímek není nic extra. Bylo to ještě za tmy a nechtěl mi fungovat blesk.

linka.png
#aroundtheworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17/11/2022
44824
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment