Fatass Journal... 2021#088 [EN/PL]

DSC_3850.JPG

[EN] Finally I could enjoy the sunny weather and enough time for a bike ride. I was curious about the situation on the roads leading to the French border, whether it was possible to cross it without any problems, etc. In the Belgian regulations on traveling abroad, it is mentioned that border traffic is allowed for people living up to 25 kilometers from the border. Mons is less than 15 km from the border, so legally I can move on the French side of the border.

[PL] Wreszcie mogłem cieszyć się słoneczną pogodą i dostateczną ilością czasu na rowerową przejażdżkę. Ciekawiło mnie jak przedstawia się sytuacja na drogach prowadzących do granicy z Francją, czy można ją bez problemu przekroczyć itp. W belgijskich przepisach dotyczących przemieszczania się zagranicę mowa jest o dopuszczalnym ruchu przygranicznym dla mieszkańców terenów położonych do 25 kilometrów od granicy. Mons jest niespełna 15 km od granicy, więc zgodnie z prawem mogę poruszać się po francuskiej stronie granicy.

DSC_3852.JPG

[EN] Last year in spring, when the French introduced a lockdown on the borders, the smaller roads leading to the border were barricaded. Now it is different, all roads are passable, I entered and left France without the slightest problem. This is a good sign for the upcoming Paris-Roubaix cycling race, which will probably be held without spectators, but no one will forbid a random amateur cyclist to stand near the race route. All I have to do now is work out where I will start from and where I will stop to admire the cyclists, most likely the cobbled segment in the Arenberg forest.

[PL] W zeszłym roku na wiosnę, kiedy Francuzi wprowadzili lockdown na granicach, to mniejsze drogi prowadzące do granicy były zabarykadowane. Obecnie jest inaczej, wszystkie drogi są przejezdne, wjechałem i wyjechałem z Francji bez najmniejszych problemów. To dobry prognostyk na zbliżający się wyścig kolarski Paryż - Roubaix, prawdopodobnie odbędzie się bez kibiców, ale nikt nie zabroni stanąć przypadkowemu kolarzowi amatorowi przy trasie wyścigu. Muszę teraz opracować tylko plan skąd wyruszę i gdzie zatrzymam się podziwiać kolarzy, najprawdopodobniej będzie to brukowany segment w lesie Arenberg.

DSC_3853.JPG

DSC_3855.JPG

[EN] After returning home, I deserved a small beer, especially as I had one related to cycling :)

[PL] Po powrocie do domu zasłużyłem na małe piwo, szczególnie, że miałem jedno takie nawiązujące do kolarstwa :)

DSC_3859.JPG

[EN] In the evening I went for a quick walk with Nordic walking poles in the forest of Havre. The beautiful weather encouraged many runners and walkers to get active outdoors. Tomorrow I'll probably want to take advantage of the beautiful weather again to cycle, and for Wednesday I've arranged with a friend to explore the underground tunnels I recently discovered in the Badour forest. Of course, all within the bounds of common sense and respecting health and safety rules.

[PL] Wieczorem wyszedłem jeszcze na szybki marsz z kijkami do nordic walking do lasu w Havre. Piękna pogoda zachęciła do aktywności na świeżym powietrzu wielu biegaczy i spacerowiczów. Jutro prawdopodobnie znów będę chciał wykorzystać piękną pogodę na rower, a na środę umówiłem się z kolegą na eksplorację podziemnych tuneli, które odkryłem ostatnio w lesie Badour. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku i z zachowaniem zasad bhp.

DSC_3858.JPG


Dystans pokonany w 2021 roku: 994,70 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking770,96 km (+9,20 km)
Kolarstwo / Rower MTB163,03 km (+43,46 km)
Jogging / Bieganie60,71 km

screenshot-connect.garmin.com-2021.03.29-21_20_01.png


International Polish Actifit League - Round #27

[EN] Change to 18 participants. The scoreboard is updated on a regular basis; you can follow it here. The exact schedule of the games can follow here.

[PL] Zmiana na 18 uczestników. Tabela wyników uaktualniana jest na bieżąco, można ją śledzić tutaj. Dokładny terminarz rozgrywek, można śledzić tutaj.

Missing matches from Round #27

[EN] The twenty-seventh-round is over; out of 18 participants, three didn't publish reports on day 27th March. That day we did 285853 steps together, which is an average of 15881 steps per participant.

[PL] Dwudziesta siódma runda już za nami, z 18 uczestników trzech nie opublikowało raportu z dnia 27 marca. Tego dnia zrobiliśmy razem 285853 kroków, co daje średnią 15881 kroków na uczestnika.

Yesterday's pairs - Round #28 (matches completed):

screenshot-tournamentscheduler.net-2021.03.28-22_18_56.png

Tomorrow's pairs:


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


25819
Cycling, Daily Activity, Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments