Fatass Journal... 2021#062, lunch break walk [EN/PL]

[EN] There wasn't much going on today, in fact, there was a lot going on, but I was at work and came back exhausted. If it wasn't for the fact that #POLIAC participants are waiting for an update, I would probably give up publishing the report. However, I am dutiful, and since I took on this task, I will do my best.

[PL] Dziś będzie krótki raport, bo niewiele się działo, a w zasadzie bardzo dużo się działo, ale w pracy i wróciłem padnięty. Gdyby nie to, że uczestnicy #POLIAC czekają na update to pewnie bym sobie darował publikację raportu. Jestem jednak obowiązkowy, a skoro podjąłem się tego zadania to będę się z niego wywiązywał.

DSC_1391.JPG

DSC_1392.JPG

[EN] During the day, apart from a lunch break, there was still something going on, as usual at the beginning of the month. During the break, I left the base for a walk to the Grand Large, an artificial lake that connects two canals around Mons. The weather was perfect, yet not too cold and not too warm, it would have been nice to run in this weather. Anyway, many runners and cyclists passed me.

[PL] W ciągu dnia to oprócz chwili przerwy na lunch ciągle coś się działo, jak zwykle na początku miesiąca. W czasie przerwy wyjechałem z bazy na spacer nad Grand Large - sztuczne jezioro, które łączy dwa kanały w okolicach Mons. Pogoda była idealna, tak nie za zimno i nie za ciepło, fajnie by się biegało przy takiej pogodzie. Zresztą mijało mnie wielu biegaczy i kolarzy.

DSC_1393.JPG

DSC_1395.JPG

[EN] I miss such intense workouts during my lunch break, it was always a shot of adrenaline for the rest of the day, unfortunately, the problem is the shower after such a workout. It's been a year now as the changing rooms and showers at the base are closed.

[PL] Brakuje mi takich intensywnych treningów w czasie przerwy na lunch, zawsze był to zastrzyk adrenaliny na resztę dnia, niestety problem jest z prysznicem po takim treningu. Już rok jak szatnie i prysznice na bazie są zamknięte.

DSC_1396.JPG

screenshot-connect.garmin.com-2021.03.03-22_01_17.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 628,29 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking493,56 km (+7,80 km)
Kolarstwo / Rower MTB94,56 km
Jogging / Bieganie40,17 km


International Polish Actifit League - Round #2

[EN] World-class competition has some disadvantages due to the time difference, and there is one Australian and one Canadian among us. The app also allows you to publish reports from the previous day, so I can't say that someone lost a walkover because they didn't publish a report. I will only be able to confirm this after two days. That's why I'm only publishing results of matches where both users have published reports. The scoreboard is updated on a regular basis, you can follow it here.

[PL] Rywalizacja na światowym poziomie ma pewne niedogodności związane z różnicą czasu, a wśród nas jest jeden Australijczyk i jeden Kanadyjczyk. Aplikacja umożliwia też publikację raportów z poprzedniego dnia, więc nie mogę stwierdzić, że ktoś przegrał walkowerem, gdyż nie opublikował raportu. Dopiero po dwóch dniach będę mógł to potwierdzić. Dlatego teraz publikuję tylko wyniki meczów, w których obaj użytkownicy opublikowali raporty. Tabela wyników uaktualniana jest na bierząco, można ją śledzić tutaj.

Missing matches from Round #1

[EN] The first round is over, out of 20 participants only four did not publish reports on the first day, sometimes it happens. This also adds to the flavour of the competition, because as I mentioned you never know what disposition your rival is in, what tasks he has planned for a particular day, whether the weather will allow him to be active etc. On the first day, we did 308153 steps together, which is an average of 15408 steps per participant, I think these numbers will only increase with time.

[PL] Pierwsza runda dobiegła końca, na 20 uczestników tylko czterech nie opublikowało raportów pierwszego dnia, czasami tak bywa. To też dodaje smaczku dla rywalizacji, bo jak wspominałem nigdy nie wiadomo w jakiej dyspozycji jest rywal, jakie ma zadania zaplanowane konkretnego dnia, czy pogoda mu pozwoli na aktywność itd. Pierwszego dnia zrobiliśmy wspólnie 308153 kroków, co daje średnio na jednego uczestnika 15408 kroków, myślę, że z czasem te liczby będą tylko rosły.

Yesterday's pairs - Round #2 (matches completed):

Tomorrow's pairs:

[EN] The exact schedule of the games, you can follow here.

[PL] Dokładny terminarz rozgrywek, można śledzić tutaj.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@browery/actifit-browery-20210303t210806936z)_


17550
Daily Activity, Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments