Fatass Journal... 2021#060, the canal walk [EN/PL]

[EN] I think it is worth writing a few words about yourself for other participants of the tournament, it can be helpful in planning a strategy on how to beat me. I am 46 years old, a former soldier currently working for a large international organization. I used to run a lot, I even completed two marathons, but later my illness prevented me from continuing my running passion, now I walk a lot, sometimes I jog a little and when the weather allows, I love cycling, and I love Belgian beer, hence the belly that I keep trying to lose.

DSC_1327.JPG

[PL] Myślę, że warto napisać parę słów o sobie dla innych uczesników turnieju, może to być pomocne w planowaniu strategi jak mnie pokonać. Mam 46 lat, jestem byłym żołnierzem, aktualnie pracującym dla dużej miedzynarodowej organizacji. Kiedyś dużo biegałem, ukończyłem nawet dwa maratony, ale później choroba uniemożliwiła mi kontynuacje biegowej pasji, obecnie dużo spaceruję, czasami trochę potruchtam i a kiedy pogoda pozwoli uwielbiam jazdę na rowerze, no i uwielbiam belgijskie piwo stąd ten brzuszek, który ciągle próbuję zgubić.

DSC_1328.JPG

Today I had a day off, but not quite because I had a car service in the morning. Since years ago I lost my connection to the local experts in an authorized service center, every time I go to another service station 50 km away from Mons.

[PL] Dziś miałem wolny dzień, ale tak nie do końca, bo na rano miałem umówiony serwis samochodu. Ponieważ lata temu straciłem zauwanie do miejscowych fachowców w autoryzowanym serwisie to za każdym razem jeżdzę do innego serwisu oddalonego o 50 km od Mons.

DSC_1329.JPG

I leave the car to the mechanics, and during this time I have the opportunity for a shorter or longer walk. This time it turned out that the service should last about an hour and a half, a pity because the weather was perfect for a longer walk. Along the canal that connects Brussels to Charleroi I walked towards the center of Halle, the canal walk was nice but walking through the city center not so much anymore, all with those goddamn face masks.

DSC_1330.JPG

[PL] Zostawiam samochód mechanikom, a w tym czasie mam okazję na krótszy lub dłuższy spacer. Tym razem okazało się, że serwis ma trwać około półtorej godziny, szkoda, bo pogoda była idealna na dłuższy spacer. Wzdłuż kanału łączącego Brukselę z Charleroi poszedłem w stronę centrum Halle, spacer nad kanałem był przyjemny, ale przejście przez centrum miasta już nie tak bardzo, wszystko przez te cholerne maseczki.

DSC_1331.JPG

After my return to Mons, I pushed myself to go out for a jog or bike a few times, but every time I found excuses. First, it was the submission of an annual tax return and then checking if I still remember PIN to Leger Wallet with my cryptocurrency wallets. It turned out that I do not remember, but I managed to recover the data, I did not look there for nearly three years, since then the value of the wallet has increased by about 1440%. I sill HODL :).

DSC_1332.JPG

[PL] Po powrocie do Mons kilka razy zbierałem się, żeby wyjść potruchtać lub na rower, ale co chwila wymyślałem sobie wymówki. Najpierw było to złożenie rocznego zeznania podatkowego, a później sprawdzenie czy pamiętam jeszcze PIN do Legera ze swoimi portfelami kryptowalut. Okazało się, że nie pamiętam, ale udało się odzyskać dane, nie zaglądałem tam przez blisko trzy lata, od tego czasu wartość portfela wzrosła o około 1440%. Trzymam dalej.

screenshotconnect.garmin.com2021.03.0121_36_48.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 557,70 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking477,36 km (+7,30 km)
Kolarstwo / Rower MTB40,17 km
Jogging / Bieganie40,17 km


POLSKA LIGA ACTIFIT - notowanie #59

[EN] Yesterday the second, more exciting competition in #POLIAC ended, congratulations @ cezary-io on the victory, also @bucipuci achieved a great result despite dividing most of his achievements in half.

[PL] Wczoraj zakończyła się druga, bardziej ekscytująca rywalizacja w #POLIAC, gratuluję @cezary-io zwycięstwa, również @bucipuci uzyskał świetny wynik mimo dzielenia większości jego osiagnęć na pół.

Yesterday's pairs & FINAL RESULTS:

screenshotdocs.google.com2021.03.0120_32_54.png

Tomorrow's pairs (International Polish Actifit League):

[EN] The new International Polish Actifit League has just started, the first reports have already been published. Yesterday I forgot to add that @bucipuci, to even out the chances, wonderfully agreed that his results from Monday to Thursday should be divided by 2, while at the weekend it will be 100%. I want to remind you to use the tag #POLIAC when possible to make the reports easier to find. Every day, I will present sets of pairs from the previous day with results and for the next day. The entire schedule can be found at this link.

[PL] Nowa Międzynarodowa Polska Liga Actifit właśnie wystartowała, pierwsze raporty już opublikowano. Zapomniałem wczoraj dodać, że @bucipuci dla wyrównania szans wspaniałomyśnie zgodził się, żeby jego wyniki od poniedziałku do czwartku były dzielone przez 2, w weekend natomiast będzie to 100%. Przypominam o używaniu tagu #POLIAC, gdy jest to możliwe ułatwi to wyszukiwanie raportów. Podobnie jak dotychczas codziennie prezentowane będą zestawy par z dnia poprzeniego z wynikami i na nastęny dzień. Cały terminarz można znaleźć pod tym linkiem.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15263
Daily Activity, Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments