RE: RE: [PL / ENG] Kato: Odrobina Załęża i Osiedle Książęce / A bit of Załęże and the Princely estate My Actifit Report Card: May 5 2022
You are viewing a single comment's thread from:

RE: [PL / ENG] Kato: Odrobina Załęża i Osiedle Książęce / A bit of Załęże and the Princely estate My Actifit Report Card: May 5 2022

RE: [PL / ENG] Kato: Odrobina Załęża i Osiedle Książęce / A bit of Załęże and the Princely estate My Actifit Report Card: May 5 2022

Żeby część, zasnął 3 minuty po wyjściu z domu i dopiero nasza ucieczka przed burzą go obudziła 😁

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now