[PL / ENG] GISZOWIEC: Osiedle Górnicze i Kolonia Amerykańska / Giszowiec Estate and American Colony

image

Giszowiec to poniemiecka, zabytkowa dzielnica Katowic, założona w 1907 roku, ulokowana pomiędzy Nikiszowcem, Piotrowicami i Murckami.
Sąsiedni Nikisz zna każdy, sama tam bywam kilka razy w roku. Wstyd przyznać, że Giszowiec do tej pory znałam jedynie przejazdem, mimo, że dobrze wiem, że są tam piękne zabytkowe domki górnicze, a nieopodal jest Kolonia Amerykańska. Aż się prosi, aby zagubić się w tych uliczkach giszowskich. Z okazji piątku środy przed długim weekendem wyciągnęliśmy z Bomblem moich rodziców na krótki spacer po Giszowcu.

Giszowiec is a post-German, historic district of Katowice, founded in 1907, located between Nikiszowiec, Piotrowice and Murcki districts.
Everyone knows the neighboring Nikisz, I go there a few times a year myself. I am ashamed to admit that I have known Giszowiec so far only passing through, although I know very well that there are beautiful historic miners' houses there, and the American Colony is nearby. It begs to get lost in these Giszów streets. On the occasion of ~~ Friday ~~ Wednesday before the long weekend, the Baby and I we took my parents out for a short walk around Giszowiec.

image

Plac pod Lipami / The square under the linden trees

Zaczęliśmy od Placu pod lipami, zielonego skweru otoczonego starymi zabudowaniami. W tle, w drugiej linii zabudowy widać wysokie giszowskie bloki.

We started with the square under the linden trees, a green square surrounded by old buildings. In the background, in the second line of buildings, you can see high blocks.

image

Powyżej zabytkowy Konsum.

Above the historic Konsum.

image

image

A tu poniżej stara leśniczówka. Obecnie Miejskie Przedszkole nr 64. Budynek sam w sobie przepiękny - spójrzcie tylko na kogutka na szczycie i wieżyczkę z zegarem. Do tego kolorowo, gwarno, wesoło. Przed przedszkolem ścieżka edukacyjna o tematyce leśnej. Robi mega fajne wrażenie - tak mogłoby wyglądać przedszkole, do którego chcecie posłać swoje dziecko.

And here is an old forester's lodge. Currently, the Municipal Kindergarten No. 64. The building itself is beautiful - just look at the rooster on the top and the clock tower. In addition, it is colorful, bustling and cheerful. In front of the kindergarten, there is an educational forest trail. It makes a great impression - this is what the kindergarten you want to send your child to could look like.

image

image

image

image

Jest też Dworek pod Lipami - zabytkowy dworek, w którym obecnie mieści się restauracja. W cieniu drzew w sympatycznym ogródku można napić się dobrej kawy.

There is also Manor under Linden Trees - a historic manor house, which now houses a restaurant. You can drink good coffee in the shade of trees in a nice garden.

image

image

image

image

Na terenie dworku znajdują się wagoniki kopalniane z świetnymi malunkami - na każdej stronie inny.

In the manor house there are mine wagons with great paintings - different on each side.

image

image

image

image

image

image

image

image

Na terenie dworku znajduje się też dom, w którym żył i tworzył artysta Ewald Gawlik.

On the territory of the manor there is also a house in which the artist Ewald Gawlik lived and worked.

image

I taki budynek - obecnie klub seniora.

And such a building - now a senior club.

image

image

Wychodzimy z parku dworkowego i ruszamy małą uliczką pełną tych domków, które chciałam obejrzeć i uwiecznić.

We leave the manor park and walk down a small street full of those houses that I wanted to see and capture.

Osiedle Giszowiec / Giszowiec estate

image

image

Niektóre są nowoczesne, i one trochę zatraciły urok dzielnicy, mogłyby stać w dowolnym miejscu. Inne, mimo tego, że zadbane, wciąż są idealną wizytówką Giszowca.

Some of them are modern, and they have lost the charm of the district a bit, they could stand anywhere. Others, despite being well-kept, are still a perfect showcase of Giszowiec.

image

image

image

image

Sporo tych domków to bliźniaki, jak ten cudowny poniżej.

A lot of these cabins are semi-detached houses, like the lovely one below.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

A spomiędzy domków, tu i ówdzie, wyrastają bloki.

And from between the houses, here and there, there are blocks.

image

Mijamy giszowski kościół - Parafia Stanisława Kostki.

We pass the church - the Parish of Stanisław Kostka.

image

image

Przy kościele znajduje się jeszcze jeden wagonik.

There is one more car next to the church.

image

image

Kolonia Amerykańska / American Colony

Kolonia Amerykańska to kolejne miejsce, które zawsze chciałam odwiedzić, i nigdy nie było okazji. Jest to sześć zabytkowych willi, zbudowanych w latach dwudziestych dla amerykańskich rodzin dyrekcji Silesian-American Corporation. Po drugiej wojnie światowej mieszkała tam dyrekcja kopalni. Ciekawa byłam, jak obecnie wygląda ten teren. Ciężko znaleźć aktualne zdjęcia, a wg Google Maps, miejsce to jest "tymczasowo nieczynne".

The American Colony is another place that I've always wanted to visit, and never had the opportunity. These are six historic villas, built in the 1920s for the American families of the management of the Silesian-American Corporation. After the Second World War, the mine management lived there. I was curious what the area looks like today. It's hard to find current photos, and according to Google Maps, this place is "temporarily closed".

image

Idziemy wzdłuż zakorkowanej drogi, wille znajdują się za płotem, skutecznie osłonięte zielenią.

We walk along the jammed road, the villas are behind the fence, effectively sheltered by greenery.

image

Skręciliśmy w żwirową ścieżkę, ale okazało się, że droga ta prowadzi tylko do wieży ciśnień.

We turned into a gravel path, but found the path only leads to the water tower.

image

image

Wróciliśmy więc do głównej ulicy i weszliśmy przez bramę, która niby była uchylona, ale nie wyglądała zapraszająco. Mimo to, okazało się, że bingo - jesteśmy w samym sercu kolonii.

So we went back to the main street and entered through the gate which supposedly had been ajar but did not look inviting. Despite this, it turned out that bingo - we are in the heart of the colony.

image

Oto wille - w amerykańskim stylu, cegiełka, kolumny. A wszystko to w otoczeniu przecudnych wysokich drzew. Niestety, wszystkie niemal domy opuszczone! A te, które nosiły jakiś ślad życia, to też raczej pod znakiem zapytania stawiały obecność stałych mieszkańców.

Here are the villas - American style, brick, columns. All this surrounded by beautiful tall trees. Unfortunately, almost all houses are abandoned! And those that bore a trace of life also questioned the presence of permanent residents.

image

A jaka szkoda! Jak cudnie wyglądałoby to miejsce, gdyby tętniło życiem, gdyby biegały wokół dzieci i psy. Cały teren jest z każdej strony ogrodzony - ale poszczególne domy nie mają śladu ogrodzenia, przydomowy ogródek naturalnie przeradza się w leśną polanę.

What a pity! How lovely this place would be if it were bustling with life, with children and dogs running around. The whole area is fenced on all sides - but individual houses do not have a trace of a fence, the backyard garden naturally turns into a forest clearing.

image

Jest też i pomnik przyrody, wielka lipa.

There is also a natural monument, a big lime tree.

image

image

image

image

image

image

Na samym środku pomiędzy domami rośnie takie potężne drzewo - dąb? Każdy dom ma na niego widok.

In the middle between the houses there is such a huge tree - an oak? Every house has a view of it.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


Nasza trasa:

Our route:

image


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220616t134544234z)_


15/06/2022
13189
Walking

Pierwotnie opublikowano na Mój blog. Blog na Hive napędzany przez dBlog.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments