[PL / ENG] Spacer po Starej Bykowinie / Old Bykowina route My Actifit Report Card: September 12 2021

Dzisiaj poszliśmy na spacer po starej części naszej dzielnicy, tj. Starej Bykowinie.
Tzn. przez tą starą część idzie się dosłownie krótką chwilę, ale wystarczyło aby zrobić kilka zdjęć i zapoznać się z tablicą informacyjną.

Today we went for a walk in the old part of our district - Old Bykowina.
This walking through an old part is only few steps, but it was enough to take a few photos and read the information board.

Bykowina była do końca XVII wieku przysiółkiem Kochłowic. Początki osadnictwa na tym terenie mają związek z działalnością kamieniołomu, który funkcjonował w tym miejscu aż do XX wieku. Data powstania gminy bykowińskiej nie jest znana. Na pewno było to przed 1789 rokiem, z tego czasu bowiem jest zachowane wyobrażenie pieczęci gminnej Bykowiny. Przedstawia ona wzgórze z wejściem do sztolni, na którym rośnie drzewo. Posiadanie własnego herbu świadczyło w państwie pruskim o samodzielności prawnej, należy więc przypuszczać, że Bykowina była wówczas już niezależna od Kochłowic. W 1825 roku wybudowano na terenie Bykowiny cynkownię Turzo, która działała do roku 1919. Po powstaniach śląskich Bykowina została uroczyście przejęta przez władze polskie 20 czerwca 1922 roku. W 1951 roku obszar Bykowiny włączono do miasta Nowy Bytom, aw 1959 Bykowina stała się jedną z dzielnic Rudy Śląskiej.

Until the end of the 17th century Bykowina was a hamlet of Kochłowice. The beginnings of the settlement in the area were closely linked to the quarry, active until the 20th century. The date when the commune of Bykowina was established is unknown. A surviving image of the Bykowina commune seul dates back to 1789, thus it was most certainly before that year, it depicts a hill with a drift entrance and a tree growing upon it, in Prussia to own a coat of arms was to be legally independent. Therefore it should be supposed that Bykowina was by then already independent of Kochłowice. In 1825, o zinc smelter named Turzo was built in Bykowina, and it was open until 1919. After the Silesian Uprisings Bykowina was solemnly taken over by the Polish authorities on 20 June 1922. Bykowina was incorporated into Nowy Bytom in 1951, and in 1959 it become one of the districts of Ruda Śląska.

Po powrocie do domu zrobiłam też 20-minutowy trening jogi. Dwudziestominutowy. Jogi. Eh, gdzie tam moje ukochane intensywne treningi 😬 Ale zawsze coś. Plecy i ramiona są mi bardzo wdzięczne, bo podczas spacerów z wózkiem to niestety tylko nogi się ruszają.

After returning home, I also did a 20-minute yoga workout. Twenty minutes. Yoga. Blah, where are my beloved intense workouts 😬 Still, better than nothing. My back and shoulders are very grateful to me, because during the walks with the stroller only the legs move.

Koniec tygodnia to i czas na małe podsumowanie.

The end of the week is the time for a small summary.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12124
Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments