[PL / ENG] Shantala massage My Actifit Report Card: September 10 2021

Cóż by tu napisać, w dzisiejszym raporcie, oprócz tego, że zaliczyliśmy z Bomblem dwa spacery, jeden typowo spacerowy a drugi zakupowy? Ano może tyle, że za radą fizjoterapeutki praktykowaliśmy dziś też masaż shantala. Młody był całkiem zadowolony, więc może wejdzie nam to w nawyk. Z ciekawostek, ustaliłam w rozmowie z zaprzyjaźnionymi hindusami, że u nich ta praktyka jest bardzo powszechna, ale do ich dzieci przychodzi specjalna pani co rano, aby wykonać taki masaż. No cóż, ja muszę sama, ale wcale mnie to nie martwi ;)

What to write in today's report, apart from the fact that the Baby and I have had two walks, one typically walking and the other shopping? Well, maybe only that, on the advice of a physiotherapist, we also practiced shantala massage today. The young one was quite pleased, so maybe it will become a habit for us. I found out also from my Hindus friends, that this practice is very common in India, but a special lady comes to their children every morning to perform such a massage. Well, I have to do it by myself, but I prefer it this way ;)


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17407
Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment