[PL / ENG] Przestało lać! / The downpour has stopped 🥳 My Actifit Report Card: September 1 2021

Poszliśmy dziś z Bomblem na szczepienie. Wychodziliśmy w paskudną jesienną pogodę, a po wizycie u lekarza okazało się, że przestało padać i wyszło nieśmiałe słońce. Tak więc zamiast prosto do domu, poszliśmy na mały spacer.
Nie chciałam jednak zbyt forsować Bombla, więc dość szybko wróciliśmy do domu. Jego samopoczucie było jednak na tyle dobre, że po powrocie Taty udaliśmy się wszyscy na mały wieczorny spacer. I całe szczęście, wszak dziś zaczyna się wrześniowy poliac, na wygrane szanse mam małe, ale zacząć z mniej niż 6k kroków to jednak trochę wstyd.

We have vaccinated the Baby today. We were going out in the nasty autumn weather, and after visiting the doctor, it turned out that it stopped raining and the timid sun came out. So, instead of going straight home, we went for a little walk.
As I didn't want to tire the Baby too much, we got home pretty quickly. His well-being, however, was so good that after Dad returned, again we all went for a little evening walk. Fortunately, as today the September poliac starts, my chances of winning are small, but if I started with less than 6k steps it would be a bit of a shame.


Lokalne podtopienia po ulewnych deszczach ostatnich dni

Local flooding after heavy rains in recent days


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12346
Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments