တစ်ဇွန်းဆန်ဗျို့


ရွာမှာ အဖိတ်နေ့တိုင်း တစ်ဇွန်းဆန် အလှူခံရှိတယ်။
တစ်ဇွန်းဆန် ဆိုတာ ဆန်တစ်ဇွန်း လှူရတဲ့ ဓလေ့အခေါ် ဖြစ်တယ်။
သားသား လည်း မြင်ရ ကြားရပါများတော့ လိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်။
တစ်ဇွန်းဆန်ဗျို့!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments