Spacer Gliwice - Ruda Śląska [PL] | Walking from Gliwice to Ruda Śląska [ENG]


Sieci społecznościowe przypomniały mi dziś o spacerze, który odbyliśmy z @sk1920 dokładnie dwa lata temu. A że jest co wspominać - bo przeszliśmy 33 kilometry - to chętnie uwiecznię te wspomnienia krótkim postem.

Social networks today reminded me of the walk we did with @sk1920 exactly two years ago. And since there is something to remember - because we walked 33 kilometers - I will gladly capture these memories with a short post.

Nasza trasa / Our route

Pogoda w przeciwieństwie do dziś, dwa lata temu dopisała znakomicie. Wystartowaliśmy o 9.30 z Gliwic, gdzie dojechaliśmy autobusem. Plan był, aby pieszo wrócić do domu, zwiedzając po drodze kilka punktów.
Swoją drogą, uwielbiam te nasze piesze wycieczki i mam nadzieję, że uda nam się wrócić kiedyś do tych tradycji :)

The weather, unlike today, two years ago was excellent. We started at 9.30 am from Gliwice, where we got to by bus. The plan was to walk home, visiting a few points of interest along the way.
By the way, I love our hiking tours and I hope we will be able to come back to these traditions someday :)

W tamtym czasie startował sławetny strajk nauczycieli w Polsce, co dało się zauważyć na mijanych placówkach oświatowych.

At that time, the famous teachers' strike in Poland was taking off, which could be noticed at the passing educational institutions.

image.png

Pierwszym punktem, który koniecznie chcieliśmy zaliczyć, jest Radiostacja - taka nasza śląska wieża Eiffla :)
Gliwicka Radiostacja to drewniany maszt nadawczy, wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego oraz na listę pomników historii. Maszt budowany był w okresie od 20 maja do 9 października 1935 roku przez firmę Lorenz AG z Berlina, ma wysokość 111 m, co daje mu status najwyższej istniejącej, zbudowanej w całości z drewna konstrukcji w Europie oraz najwyższej drewnianej wieży nadawczej na świecie.

The first point that we wanted to visit is Radio Tower- let's say our Silesian Eiffel Tower :)
Gliwice Radio Toweris a wooden transmitting mast, enlisted in the register of monuments of the Silesian Voivodeship and on the list of historical monuments. The mast was built between May 20 and October 9, 1935 by Lorenz AG from Berlin; it has a height of 111 m, which gives it the status of the highest existing all-wood structure in Europe and the highest wooden broadcasting tower in the world.

image.png

image.png

image.png

Rzuciliśmy też okiem na Kościół Trójcy Świętej w Gliwicach - siedzibę ormiańskokatolickiej parafii polski południowej. Kościół zbudowano w stylu klasycystycznym w latach 1836-1838. Służył on jako kaplica dla mieszkających w pobliskim przytułku ubogich wdów. W 1872 roku świątynię przejęli starokatolicy. W użytkowaniu Kościoła Starokatolickiego w Niemczech kaplica pozostawała do 1922 roku. Później ponownie została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. Odprawiane tutaj były w okresie międzywojennym msze dla głuchoniemych. W czasie II wojny światowej budynek sakralny był ponownie użytkowany przez parafię starokatolicką. W 1945 roku kościół przejęli katolicy obrządku ormiańskiego, wypędzeni z Kresów Wschodnich.

We also took a look at the Holy Trinity Church in Gliwice - the seat of the southern Polish Armenian Catholic parish. The church was built in the classical style in 1836-1838. It served as a chapel for poor widows living in a nearby shelter. In 1872, the temple was taken over by the Old Catholics. The chapel remained in use by the Old Catholic Church in Germany until 1922. Later it was taken over by the Roman Catholic Church again. Masses for the deaf were celebrated here in the interwar period. During World War II, the sacred building was re-used by the Old Catholic parish. In 1945, the church was taken over by the Catholics of the Armenian rite, expelled from the Eastern Borderlands.

image.png

image.png

Mały przystanek zrobiliśmy przy Starej Cechowni. To miejsce, które naprawdę lubię. Zdarzyło mi się uczestniczyć w spotkaniach biznesowych i szkoleniach organizowanych w tym miejscu. Stare budynki zostały odnowione i obecnie mieści się w nich centrum eventowe i konferencyjne, siedziba ośrodka szkoleń technicznych, a także swoje biura mają nowoczesne firmy informatyczne. Super połączony jest charakter postindustrialny z nowoczesnością.

We made a small stop at the Old Pithead. This is a place I really like. I happened to participate in business meetings and trainings organized in this place. The old buildings have been renovated and now they house an event and conference center, the seat of a technical training center, as well as office of modern IT companies. The post-industrial character is perfectly combined with modernity.

image.png

Zrobiłam tylko zdjęcie z zewnątrz, więc poniżej kilka ze strony Dziennik Zachodni

I took only one photo from the outside, so below a couple more from Dziennik Zachodni
Następna część trasy to wiejskie krajobrazy.

The next part of the route was rural landscapes.

image.png


Już w Rudzie Śląskiej nawiązaliśmy miłą znajomość.

We made a friend in Ruda Śląska.

image.png

image.png

To już finisz - prawie pod domem. Miejsce możecie kojarzyć z innych moich wpisów.
This is the end - almost next to our house. You can recognize the place from my other entries.

Cóż, pozostaje mi życzyć sobie i wam udanych spacerów w bliższej i dalszej okolicy... :)

Well, I wish you and myself many happy walks in the nearest and more distant surroundings... :)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments