Alhambra znaczy czerwony [PL] / Alhambra means red [ENG]

Podczas moich podróży na południe Hiszpanii zdecydowanie największe wrażenie zrobiło na mnie Caminito Del Rey, potem długo długo nic, a następnie na zaszczytnym drugim miejscu - Alhambra.
Znaczy się, cała Andaluzja jest boska, ale Caminito po prostu rozbiło bank.
Natomiast Alhambra jest naprawdę fajnym miejscem, zwykle nie przepadam za zwiedzaniem starych kompleksów, wolę naturę - ale tutaj trochę przepadłam.

During my travels to the south of Spain, I was definitely most impressed by Caminito Del Rey, then nothing nothing nothing, and then the honorable second place - Alhambra.
I mean, all of Andalusia is gorgeous, but Caminito just won everything.
The Alhambra is a really nice place; I usually don't like visiting old complexes, I prefer nature - but that was a place I admired a lot.

image.png

Alhambra znaczy czerwony / Alhambra means red

Alhambra jest warownym zespołem pałacowym w Grenadzie. Początki budowy to lata 1232 - 1273; następnie był rozbudowywany do XIV wieku. Alhambra była twierdzą mauretańskich kalifów. Od 1984 roku jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Słowo Alhambra pochodzi z arabskiego al hamra, co oznacza "czerwony". Sam kompleks nazywany był Czerwoną Twierdzą/Zamkiem. Podobno jednak powodem nadania tej nazwy nie był kolor murów czy budynków. Prawdopodobnie w momencie wybudowania budynki były białe, a nazwa nawiązuje do koloru w jakim widzieli twierdzę okoliczni mieszkańcy, gdy ta po zmroku oświetlona była pochodniami.

The Alhambra is a fortified palace complex in Granada. The beginning of construction is in the years 1232 - 1273; then it was being expanded until the fourteenth century. The Alhambra was a stronghold of the Moorish caliphs. It has been included in the UNESCO World Heritage List since 1984.
The word Alhambra comes from the Arabic al hamra, which means "red". The complex itself was called the Red Fortress / Castle. Apparently, however, the reason for giving this name was not the color of the walls or buildings. At the time of its construction, the buildings were probably white, and the name refers to the color in which the local residents saw the fortress when it was lit with torches after dark.

image.png

Alhambra była ostatnim punktem oparcia Arabów w Hiszpanii. Do roku 1492, w którym została zdobyta, była siedzibą emirów Grenady. Przez długi czas służyła za więzienie.

The Alhambra was the Arabs' last foothold in Spain. Until 1492, in which it was conquered, it was the seat of the emirs of Granada. It served as a prison for a long time.

image.png

Ważnym atrybutem kompleksu było jego położenie. Alhambra powstała na stromym wzgórzu nazywanym La Sabika, a pierwsze budynki i fortyfikacje zostały zbudowane bezpośrednio na skale. Dziś zbocza wzgórza otoczone są drzewami, w czasach świetności kompleksu teren ten prawdopodobnie nie był zalesiony. Alhambra nigdy nie została zdobyta, władcy chrześcijańscy do środka wkroczyli dopiero po poddaniu miasta.

An important attribute of the complex was its location. The Alhambra was built on a steep hill called La Sabika, and the first buildings and fortifications were built directly on the rock. Today, the slopes of the hill are surrounded by trees, and in the heyday of the complex, the area was probably not forested. The Alhambra was never conquered, the Christian rulers only entered the city after surrendering the city.

image.png

image.png

image.png

image.png

Alhambra jest zabytkiem arabskiego budownictwa w Europie. Składa się z pałacu z kilkoma dziedzińcami i dekorowanymi salami, letniej rezydencji z ogrodami oraz z samych ogrodów znajdujących się na całym wzgórzu. Dziedzińce okolone są cienistymi kolumnami. Pałac oferuje wiele chłodnych zakątków, ogródki z płynącą wodą, na zewnątrz zaś balkony, z których roztaczają się widoki na malowniczą okolicę. Ornamenty przedstawiają wersety Koranu.

The Alhambra is a monument of Arab construction in Europe. It consists of a palace with several courtyards and decorated halls, a summer residence with gardens and the gardens themselves located all over the hill. The courtyards are lined with shadowy columns. The palace offers many cool places, gardens with flowing water, and outside balconies with views of the picturesque surroundings. The ornaments show verses of the Koran.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Zwiedzanie Alhambry / Visiting Alhambra

Podobnie jak w przypadku Camino Del Rey, zwiedzanie Alhambry należy zaplanować z wyprzedzeniem. Dobrze jest zrobić rezerwację odpowiednio wcześniej - przychodzimy wówczas na dokładną godzinę.
My wtedy tego nie wiedzieliśmy, więc musieliśmy czekać dwie godziny na wejście i niestety nie wszystkie pałace były dla nas dostępne. Błąd!

As it was in the case of the Camino Del Rey, visiting the Alhambra should be planned in advance. It is good to make a reservation online before arriving - then we are allowed to entry at the exact time.
We didn't know it then, so we had to wait two hours to get in and unfortunately not all palaces were available to us. Mistake!


EDIT:
Do opisów historii i architektury Alhambry wykorzystałam źródła: Wikipedia oraz PodrozePoEuropie.pl.
Wszystkie zdjęcia autorstwa mojego bądź przyjaciół, którzy odwiedzili ze mną Alhambrę w 2013 roku. Po takim czasie niestety nie w sposób poznać, które zdjęcia były czyje :)

To describe the history and architecture of Alhambra I used the sources: Wikipedia and PodrozePoEuropie.pl.
All photos taken by me or my friends who visited Alhambra with me in 2013. After this time, unfortunately, it is impossible to know which photos were made by who :)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments