My favorite place to vacation in the summer


Source

Vacation is a different concept for everyone. Most of the times I've taken a break from work it's been because I had to do some home renovations or something like that. Personally, I have rarely gone somewhere just to take a break to relax.

I have a favorite place too - Camping. It is a beach which is located a few kilometers from Obzor, Varna. There one can really get away from everyone and everything. I like this place because there is a forest, you can put a tent there, you can camp - there are enough fallen/ broken branches if you want to light a fire and make a barbecue there.

My favourite place is this. A grove and 20-30 meters from the grove the sea, one so shallow, warm and without nasty big rocks, without thousands of broken shells stinging your bare feet.

It is reached by the main road Varna-Burgas and at some point the car pulls off and continues on the dirt road. Somewhere almost at the end of the dirt road there is a holiday base where a family can rent a bungalow and use the comforts of the modern world, but if you're like us - you'd rather get there, into the grove, where you can open your tent and blend in with nature.

It's extremely beautiful - the grove is a little higher and to get to the beach there are two options, climb more steeply or go around to find a smoother transition from high to low.

The water is clear, we've even seen dolphins swimming out to sea there.

Unfortunately I don't have any photos from there because the last time we went was over 4 years ago and my phone wasn't suitable for photos, but I have the memories. We are waiting for the little gentleman to grow up a bit more and we can start going to places like this again with a tent in our hands and a cooler bag with steaks!

You can view more photos from the site by clicking on the image source


Източник

Ваканцията е различно понятие за всички. В повечето случи когато съм взимала почивка от работата си е било защото се налага да се прави някакъв ремонт във вкъщи или нещо друго такова подобно. Лично при мен рядко са случаите когато съм отивала някъде просто така за да почивам, за да релаксирам.

Имам си и аз любимо място - Къмпинг. Това е една плажна ивица която се намира на няколко километра от Обзор, Варна. Там може човек наистина да се откъсне от всички и всичко. Харесва ми това място защото има гора, можеш да поставиш палатка там, да се настаниш - има достатъчно паднали/отчупени клони, ако пожелаеш да запалиш огън и да направиш барбекю там.

Моето любимо място е това. Горичка и на 20-30 метра от горичката морето, едно такова плитко, топло и без гадни големи камъни, без хиляди начупени черупки които да те бодат по босите крака.

До него се стига по главен път Варна-Бургас и в даден момент се отбива колата и продължава по черен път. Някъде почти в края на черният път има почивна база, където едно семейство може да наеме бунгало и да използва удобствата на модерният свят, но ако си като нас - ще предпочетеш да стигнеш там, в горичката, където да отвориш палатката си и да се слееш с природата.

Изключително красиво е - горичката е малко по-нависоко и за да се стигне до плажа има два варианта по-стълби или да се заобиколи за да се намери по-плавен преход от високото към ниското.

Водата е чиста, дори сме виждали и делфини там да плуват навътре в морето.

За жалост нямам снимки от там, защото последният път когато ходихме беше преди повече от 4 години и телефона ми не беше подходящ за снимки, но са ми останали спомените. Чакаме малкия господин да порастне още малко и да можем отново така с палатка в ръце и хладилна чанта с паржоли да започнем да обикаляме по такива места!

Можете да разгледате повече снимки от мястото като кликнете на източника на изображението

hive_separator.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
16 Comments