This is what a little happiness looks like - a special gift from a special person / Ето как изглежда едно малко щастие - специален подарък от специален човек

img_20220205_113515_119.jpg

Hi, I want to show you a small gift, but one that managed to warm my heart!

It's a jar of beads. It was a gift from Vasko's mother - my future mother-in-law. She has known for a long time that I am a big fan of such things and managed to make me really happy when she brought it to me.

I wish every woman a mother-in-law like mine!

Здравейте, искам да ви покажа единмалък подарък, но такъв който успя да ми стопли сърцето!

Това е бурканче с мъниста. То ми е подарък от майката на Васко - бъдещата ми свекърва. Тя отдавна знае че съм голям привърженик на подобни неща и успя истински да ме зарадва когато ми го донесе.

Пожелавам на всяка една жена свекърва като моята!

img_20220205_113300_751.jpg

img_20220205_113307_607.jpg

img_20220205_113316_206.jpg

img_20220205_113339_828.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
15 Comments