Nice for the first time/Poprvé hezky


My videos published so far were very poor quality. In the end I managed to make one nice. Here it is good to see how my Alfa can drive.

Moje zatím publikované videa byly hodně nekvalitní.Konečně se mi podařilo udělat jedno hezký.Tady už je dobře vidět,jak ta moje Alfa umí jezdit.


▶️ 3Speak

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now