Bitlis castle and bath

The city I live in Bitlis is one of the most historical cities in Turkey. Old settlements, castles, inns and baths still stand in the city.

Yaşadığım şehir Bitlis Türkiye'nin en tarihi şehirlerinden biri. Şehirde eski yerleşim yerleri , kaleler, hanlar, hamamlar halen dimdik ayakta duruyor.

IMG_20220920_062325_1.jpg

As I mentioned in my previous posts, there are works in the city center. Historic buildings are being restored. The bath in the picture. The bath and the buildings next to it are being restored. Just behind these structures is the Bitlis castle, which was built centuries ago.

Önceki gönderilerilerimde belirttiğim gibi şehir merkezinde çalışmalar var. Tarihi yapılar yeniden restore ediliyor. Resimde gözüken hamam. Hamam ve yanındaki yapılar restore ediliyor. Bu yapıların hemen arkasında yüzyıllar önce yapılan Bitlis kalesi bulunuyor.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency