WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

DSCF8667_crfssteemit.jpg


It was an unusual day. The first after the abolition of curfew, state of emergency and other… harassment of the population. Many went out for a walk, except for those who had mighty means of transportation. And not just any kind!

Необичан је то био дан. Први после укидања полицијског часа, ванредног стања и осталих… малтретирања становништва. Многи су изашли да прошетају, осим оних који су имали моћна превозна средства. И то не било каква!

DSCF8682fs_crmotorsteemit.jpg

DSCF8685fsmotorsteemit.JPGAs this guy drove off to the horizon, I thought I’d stop by the flea market and see if anyone showed up on it after two months of media sowing hysterical fear. By the way, I instinctively had to record a pizza delivery vehicle with a phone number… might be useful again, you never know when the Germans can switch their puppet from “silly” to “insane” again…

Кад је овај момак одјездио ка хоризонту, помислих да свратим до бувљака и погледам је ли се ико појавио на њему после два месеца сејања хистеричног страха. Успут, инстиктивно морам да снимим доставно возило с бројем телефона… злу не требало, никад се не зна кад ономе опет могу Немци да пребаце прекидач са „блесавог“ на „сулудо“…

DSCF8642fspizzasteemit.JPGAnd at the flea market – a miracle! Everything is workin again! It wasn’t as crowded as it was two months ago, but people were still there, and the good old spirit of the trade was out of quarantine!

А на бувљаку – чудесно! Све опет ради! Није била гужва као пре два месеца, али људи је још како било, и стари добри дух трговине отео се из карантина!

DSCF8650fs_crzavesasteemit.jpg

DSCF8670crfssteemit.JPG

DSCF8651fs_crigrackesteemit.jpg

DSCF8679_crsteemit.jpg

DSCF8658_crfssteemit.jpgYes, there was still a demand for effective antivirus protection…

Јесте, било је и даље потражње за ефикасном антивирусном заштитом…

DSCF8665,9fssteemit.JPG…but other things were offered as well. There were tools…

…али су се нудиле и друге ствари. Било је ту алата…

DSCF8657alatisteemit.JPG…machines…

…машина…

DSCF8677_cr.jpg…always needed button batteries for old devices…

…увек потребних дугмастих батерија за старе уређаје…

DSCF8678_crbaterijesteemit.jpg…there were luxury birdhouses… birdpenthouses!

…било је луксузних кућица… ма кућерина за птице!

DSCF8672fskucicesteemit.JPG

DSCF8673kucicesteemit.JPG

DSCF8676kucicesteemit.JPGThere were, admittedly, plastic, but very nicely decorated cottages for birds…

Било је додуше и пластичних, али врло лепо уређених викендица за птице…

DSCF8649_crfskucicasteemit.jpg…there were fellow photographers…

…било је колега фотографа…

DSCF8681kolegasteemit.JPG…and there were… Oh, look what time it is! It's time to finish, because the post must be sent before midnight, otherwise all the job is in vain. After midnight, only night watchmen and princes looking for the owners of glass shoes work anyway 😉

…и било је… О, погледајте колико је сати! Време је да завршим, јер текст мора да се шаље пре поноћи, иначе ништа од овог посла. После поноћи ионако раде само ноћни чувари и принчеви који траже власнице стаклених ципелица 😉

DSCF8675_crfssatsteemit.jpgSee you next Wednesday!All the photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 with the Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.

Видимо се идуће среде!Све фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективoм Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments